Info

Value Added Services (VAS)

"Value Added Services" (VAS) merupakan program nilai tambah yang ditawarkan kepada pelanggan MLA. Berbanding MLA 2.0 yang hanya memberi 4 program nilai tambah, kini kami menawarkan sebanyak 6 program nilai tambah!

MLA 3.0 Tips & Tricks

Hari Anugerah Pelanggan 
(BAHARU)

Portal MLA Dalam Talian dan Aplikasi Mudah Alih

Kumpulan Pakar

(BAHARU)

Bengkel Software Asset Management (SAM)

Persidangan CIO (BAHARU)

*Kelayakan adalah tertakluk kepada terma dan syarat.

VALUE ADDED SERVICES (VAS)

MLA 3.0 Tips & Tricks

Sesi bersama pengguna di kalangan penjawat awam bagi menggunakan perisian yang dibekalkan secara optima.

Portal MLA Dalam Talian dan Aplikasi Mudah Alih

Platform informasi dan rujukan untuk agensi yang membuat perisian perolehan melalui kontrak MLA. Antara maklumat yang diberikan;

  1. Maklumat kontrak agensi

  2. Bengkel Pengurusan Aset Perisian 

  3. Informasi CEP

  4. Penebusan CEP dalam talian

Bengkel Software Asset Management (SAM)

Membantu agensi untuk mengenalpasti keperluan program perlesenan yang sesuai dan mencapai potensi pelaburan yang optima.

Hari Anugerah Pelanggan (BAHARU)

Penghargaan kepada Kementerian/Agensi yang telah berjaya mendapat impak keberkesanan perlaksanaan projek ICT melalui MLA. Memberi satu platform sebagai “case reference” kepada sektor yang terlibat.

Kumpulan Pakar (BAHARU)

Membantu mewujudkan kumpulan pakar seperti yang telah dinyatakan di dalam Pelan Strategik ICT Sektor Awam 2016-2010 oleh MAMPU.

Persidangan CIO (BAHARU)

Sesi perkongsian berkenaan perkembangan dan hala tuju teknologi digital oleh pakar-pakar industri kepada ketua-ketua jabatan di bahagian pengurusan maklumat. Berkongsi aspirasi kerajaan dalam meperkasakan mutu penyampaian perkhidmatan sektor awam dengan mengaplikasikan teknologi digital.