Info

Tatacara Perolehan

Cara-cara dan Pihak yang Layak Mendapatkan Sebutharga

PEMBELIAN TERUS

AGENSI KERAJAAN

Agensi boleh mendapatkan sebutharga terus melalui syarikat Prestariang sebagai pembekal tunggal tanpa membuat perbandingan sebutharga melalui pembekal lain.

SEBUTHARGA / TENDER

AGENSI KERAJAAN

SYARIKAT (PENYEBUT HARGA / PETENDER)

Agensi hendaklah memasukkan di dalam klausa kontrak utama bagi kontraktor dinamakan (sub-kontraktor) dan Deed of Assignment untuk Prestariang.

PIHAK LAYAK MENDAPATKAN SEBUTHARGA

Kementerian / Jabatan 
Kerajaan Malaysia

Kerajaan Negeri

Agensi Sektor Awam

Badan Berkanun di 
bawah Kerajaan

Institut Latihan Awam

Syarikat melalui tender 
kerajaan seperti di atas

TATACARA PEROLEHAN

Langkah 1

Mohon 
SebutHarga

Langkah 2

Hantar SST/LOA

Langkah 3

Tandatangan Perjanjian

Langkah 4

Terima Lesen Microsoft

Agensi mohon sebutharga melalui mla@prestariang.com.my atau hubungi 03-8314 8455. Sebutharga akan dikemukakan dalam tempoh 3 hari

Setelah proses perolehan dilaksanakan, agensi perlu menghantar SST/LOA kepada Prestariang untuk pakej perjanjian perolehan disediakan

Agensi menandatangani perjanjian perolehan elektronik dan perisian akan diaktifkan di dalam sistem Microsoft

Lesen Microsoft sedia 
untuk digunakan oleh 
agensi selepas proses 
pengaktifan disusuli 
dengan penghantaran 
perisian manual dari 
inbois dalam tempoh 
14 hari bekerja

*Setelah selesai tatacara perolehan, agensi akan menerima "ID access" untuk ke portal VLSC (hanya untuk pembelian pertama) beserta "Paper License".