Info

Tentang MLA
Jenis-jenis Program Perolehan
Tatacara Perolehan
Value Added Services (VAS)
Langkah Penebusan CEP
Software Assurance Benefit (SAB)
"Reimagining
Tomorrow"

Info

Produk & Perkhidmatan

Hubungi Kami

Bahagian Perolehan Kerajaan,

Kementerian Kewangan Malaysia,

No. 5, Persiaran Perdana, Presint 2,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,

62592 W.P. Putrajaya

‚Äč

Talian Utama: 03 8882 8861 / 03 8882 402

E-mel: kontrakpusat@treasury.gov.my