Ogos - Oktober 2020 | Semenanjung Malaysia

Microsoft 365 & Adobe Roadshow

Memberi penerangan kepada Global Admin setiap institusi tentang fungsi-fungsi dan kaedah tadbir urus yang terbaik dan berkesan di dalam penggunaan perkhidmatan berikut:​ - Microsoft 365 Admin Center​ - Microsoft Teams Education​ - Adobe CC Admin Console

Masa & Lokasi

Ogos - Oktober 2020
Semenanjung Malaysia

Tentang Acara Tersebut

Sesi penerangan selama 1 hari kepada Global Admin setiap institusi tentang fungsi-fungsi dan kaedah tadbir urus yang terbaik dan berkesan di dalam penggunaan perkhidmatan berikut:​

  • Microsoft 365 Admin Center​
  • Microsoft Teams Education​
  • Adobe CC Admin Console

Kongsikan Acara Ini