Program

 • Ogos - Oktober 2020
  Semenanjung Malaysia
  Ogos - Oktober 2020
  Semenanjung Malaysia
  Memberi penerangan kepada Global Admin setiap institusi tentang fungsi-fungsi dan kaedah tadbir urus yang terbaik dan berkesan di dalam penggunaan perkhidmatan berikut:​ - Microsoft 365 Admin Center​ - Microsoft Teams Education​ - Adobe CC Admin Console
  Share